Wognum

Enkhuizen

Vragen? Bel ons

0228 32 22 39

Vragen? Mail ons

info@dyslexie.NU

Contact

Contact voor ouders en scholen

Ouders
Denkt u dat er bij u of uw kind sprake is van lees- en spellingsproblemen, misschien wel dyslexie? Denkt u dat sprake is van rekenproblemen, misschien aan dyscalculie? Wilt u graag informatie over onze praktijk?

U kunt ons bellen via onze hoofdvestiging in Enkhuizen, 0228 – 32 22 39. Indien al onze medewerkers bezig zijn met onderzoek of behandelingen, dan krijgt u ons antwoordapparaat. Laat hierop uw naam en telefoonnummer achter, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook per e-mail info@dyslexie.nu (let op, .NU) uw naam en telefoonnummer achterlaten, wij bellen u dan terug.

Uw vragen zijn belangrijk en wij willen u graag verder informeren over mogelijkheden voor onderzoek en behandelingen bij leerproblemen of studiebegeleiding. Desgewenst maken we met u (vrijblijvend, zonder kosten) een afspraak op één van de praktijken in Enkhuizen of Wognum. Waar het aanmeldingen voor dyslexieonderzoek en -begeleiding betreft, helpen wij u graag met het uitzoeken van de mogelijkheden wat betreft vergoedingen bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven. Met uw toestemming nemen wij dan contact op met school om daar verder informatie in te winnen.

Scholen
Heeft u als school vragen omtrent onderzoek en begeleiding van leerproblemen? Wilt u graag informatie over onze praktijk en hoe u aanmelding kunt doen? Heeft u vragen omtrent mogelijkheden voor onderzoek en begeleiding via de vergoedingsregeling? Hier geven wij graag nader informatie over. Telefonisch kunnen we met u doornemen wat de criteria zijn en of daaraan wordt voldaan (eerste screening / indruk). Wij vragen u handelingsplannen van in elk geval het laatste half jaar op te sturen, Cito-uitdraaien, eventueel verslagen van voorgaande onderzoeken en, vanwege de vergoedingsregeling, de gemeente waar de leerling staat ingeschreven. Als alle gegevens binnen zijn, bespreken wij met u wat er eventueel nog nodig is voor een officiële aanmelding voor vergoeding en wat het vervolgtraject is. Als op basis van uw behandelplannen etc. voldaan lijkt te zijn aan alle criteria (Protocol), krijgt u van ons een officieel aanmeldingsformulier (ONL / Praktijk Glaudélijst). Deze wordt dan ter beoordeling voorgelegd aan de GZ. Daarna nemen wij met u en ouders contact op voor het vervolgtraject..

0228 – 32 22 39 of b.g.g. 06 53 11 88 49

info@dyslexie.NU

Vestiging Enkhuizen

Praktijk Enkhuizen
Wielewaal 9
1602 PV Enkhuizen

Vestiging Wognum

Praktijk Wognum
Westeinderweg 14
1687 PL Wognum

BIG-registratie 19059078625

Heb je een klacht over onze begeleiding? Laat het ons weten! We zijn ook aangesloten bij klachtenportaal Zorg.AVG-beleid


Dyslexie- en dyscalculiebehandelingen voor West-Friesland

vestigingen

Comorbiditeit
Dyslexie gaat vaak samen met andere ontwikkelingsstoornissen. Bij comorbiditeit, dat wil zeggen als er ook nog andere gediagnosticeerde ontwikkelingsproblemen aanwezig zijn, (zoals ADD / ADHD / ASS) kunnen leerlingen op basis van Protocol 3.0 evengoed voor de vergoedingsregeling in aanmerking komen. Er wordt met externe deskundigen, bijvoorbeeld artsen, psychologen, orhopedagogen, en andere betrokken zorgvuldig nagegaan in hoeverre de leerling behandelbaar is, dus in hoeverre vergoed onderzoek en begeleidingen tot de mogelijkheden kunnen behoren. Een goede samenwerking tussen de diverse behandelaren is geïndiceerd.

Maximale vergoeding
Gemeenten hebben vaak maximale vergoedingen vastgesteld, uitgedrukt in totaal aantal sessies voor de behandelperiode. De gemeentes vergoeden drie series van 20 behandelingen (totaal 60). Het aantal behandelsessies wordt bijgehouden via een declaratiesysteem.

Huiswerk
Er wordt van de ouders en leerlingen verwacht, dat er thuis geoefend wordt. Kinderen moeten hiertoe bereid zijn. Huiswerk is natuurlijk nooit wat, maar het is echt wel nodig! We proberen de opdrachten zo leuk mogelijk te maken. Ouders hebben daarbij een belangrijke rol ter ondersteuning van de kinderen. Ook van scholen wordt verwacht dat zij hulp blijven bieden. Alle zeilen moeten bij deze kinderen bijgezet worden. .. Voor informatie over Protocol 3.0, Opgestelde leidraden etc. verwijzen wij u naar de website van het NKD.

.