• Heeft u of uw kind lees- , spellings- of andere leerproblemen zoals rekenen?
 • Krijgt u van de school van uw kind signalen dat uw kind achterblijft bij de andere kinderen?
 • Heeft u of de school vermoeden dat er sprake is van een dyslexie of dyscalculie?

Praktijk Glaudé werkt met een team van specialisten. We hebben allen een universitaire opleiding Orthopedagogie of (Kinder- en Jeugd) psychologie gevolgd. Wij zetten ons in voor kinderen en volwassenen. Door gedegen onderzoek te doen, streven wij naar een goede diagnose. Door onze jarenlange ervaring op gebied van behandeling van dyslexie en andere leerproblemen weten wij altijd een effectief behandelplan op te stellen en adviezen te kunnen uitbrengen aan ouders en derden (scholen).

Ons streven is kinderen en volwassenen:

 • op hogere, acceptabeler leerniveaus te brengen.
 • te leren omgaan met het gegeven dat ze een leerprobleem hebben.
 • duidelijk te maken dat er wel degelijk aan het lees- en spellingsprobleem gewerkt kan worden, met de juiste begeleiding en inzet.
 • te helpen om hun omgeving duidelijk te maken dat ze niet dom of lui zijn, maar een specifiek leerprobleem hebben, waar ze zelf niet de oorzaak van zijn (je kunt er mee geboren worden).
 • vooral weer plezier in lezen, spelling en rekenen laten krijgen!

Onze diensten:

 • Onderzoek naar kans op ontwikkeling van dyslexie

 • Dyslexie onderzoek (lees- en spellingsproblemen)

 • Dyscalculie onderzoek (rekenproblemen)

 • Psychologisch onderzoek (onder meer intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek)

 • Didactisch onderzoek (lezen, spelling, rekenen)

 • Dyslexiescreening bij (brug)klassen Voortgezet Onderwijs

 • Gespecialiseerde psychologische en orthopedagogische begeleiding van lees- en spellingsproblemen 

 • Rekenbegeleiding

 • Studie- en  cursusbegeleiding bij (jong)volwassenen

 • Verzorgen van dyslexieverklaringen

 • Consultaties

Het beste bewijs van de kwaliteit van onze zorg is natuurlijk het grote aantal kinderen en volwassenen dat wij succesvol behandeld hebben de afgelopen 25 jaar. De kwaliteit van onze dyslexiezorg staat continu onder controle van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Hierdoor is het mogelijk om bij vormen van ernstige dyslexie bij basisschoolkinderen voor vergoeding van zorg in aanmerking te komen.

   

 

Praktijk Glaudé is al 25 jaar een begrip in de provincie Noord-Holland met vestigingen in Enkhuizen en Wognum. Wij hebben voor uw vergoedingen contracten met Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Wanneer u twijfelt of uw gemeente valt onder onze regio's, neem dan gerust even contact met ons op. Voor particuliere behandelingen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht, ongeacht uw woonplaats.

 

April 2023

Bij de keuze voor een praktijk let u natuurlijk op de kwaliteit. 

Gemiddelde voor onze diagnostiekGemiddelde voor onze behandelingenGemiddelde vanuit zorgverzekeraars

 

Gemiddelde vanuit onze cliënten