Wognum

Enkhuizen

Vragen? Bel ons

0228 32 22 39

Vragen? Mail ons

info@dyslexie.NU

Dyslexie

Bij praktijk Glaudé kunnen kinderen en (jong)volwassenen met lees- en spellingsproblemen begeleid worden. Op grond van diverse ontwikkelingen in de zorgketen en nieuwe wetenschappelijke inzichten is in de afgelopen jaren een actuele versie van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling ontwikkeld, Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0. Het Protocol beschrijft naast de criteria en de kenmerken van vergoede zorg voor ernstige dyslexie (ED), ook het stap voor stap handelen van de zorgverlener. Voor niet vergoede zorg, worden de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) gevolgd.

.

jaren ervaring

Wat is dyslexie

Dyslexie is een specifieke lees- en spellingsstoornis met een neurobiologische basis, die wordt veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen in het raakvlak van fonologische (klanken) en orthografische (leestekens) taalverwerking. De specifieke taalverwerkingsproblemen wijken significant af van het overig cognitieve, en met name taalverwerkingsprofiel en leiden tot een ernstige probleem met lezen en spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs. Dit specifieke lees- en spellingsprobleem beperkt in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling, die op grond van de overige cognitieve vaardigheden geïndiceerd zou zijn.

Meer informatie over dyslexie vindt u ook bij:

Steunpunt Dyslexie

Stichting Dyslexie Nederland

%
van alle kinderen heeft dyslexie

Wanneer kan dyslexie ontdekt worden?
Dyslexie kan zich op verschillende leeftijden openbaren, vanaf halverwege groep 3, tot en met volwassen leeftijd. Vroegtijdige screening is van belang; kleuters die risico lopen, zouden al vroegtijdig speciale hulp moeten krijgen. Dit om al te grote achterstanden te voorkomen. Er zijn kinderen waarbij het lees-leerproces geheel niet of moeizaam op gang komt. Zij stagneren al op het gebied van de deelvaardigheden: het kost hen zeer veel moeite de klank-tekenkoppeling in te slijpen en te automatiseren, zien niet goed de verschillen tussen letters, hebben moeite met het hakken en plakken etc. Zij lopen daarom al in groep 3 vast.

Het is van groot belang de ontwikkeling van kinderen op school door middel van herhaald toetsen te blijven volgen (LeerlingVolgSysteem). Kinderen kunnen na een aanvankelijk goede start stagneren in een van de volgende leerjaren: sommigen eerder, in de onderbouw, anderen weten een tijdje goed te presteren, maar lopen later in de bovenbouw tegen lees- en spellingsproblemen op.

Kinderen waarvan een vermoeden van dyslexie bestaat, kunnen onderzocht worden met de Diagnostische Screening Test. Op basis van de resultaten kan bekeken worden of de leerling op school of elders een (intensief) begeleidingstraject moet gaan starten en / of aanmelding voor nader (uitgebreider) dyslexieonderzoek geïndiceerd is.

Het is echter ook mogelijk dat een kind de basisschool doorlopen heeft, zonder al te veel lees- of spellingsproblemen, maar later in het Voortgezet Onderwijs vastloop. Dan kan alsnog blijken dat iemand dyslectisch is. Er worden dan immers andere en hogere eisen aan leerlingen gesteld. Ze krijgen te maken met meerdere vakken (talen!), meer docenten en er moet vaak zelfstandig huiswerk gemaakt worden. Er is vaak sprake van tijdsdruk, werk wordt niet alleen beoordeeld op de inhoud, er wordt ook naar een correcte spelling gekeken.

Dyslexie na het Voortgezet Onderwijs kan blijken als iemand na school een baan krijgt, een cursus en / of een vervolgopleiding gaat doen. Men constateert bij zichzelf dat er problemen zijn bij het (vlot) lezen van rapporten, brieven, mail, en / of het zelf moeten opstellen van schriftelijke zaken. Soms wordt dit door anderen opgemerkt en wordt gevraagd of er soms sprake is van dyslexie.

Dyslexiescreeningen Voortgezet Onderwijs
In samenwerking met scholen voor Voortgezet Onderwijs verzorgen wij dyslexiescreeningen voor brugklasleerlingen. Ook is het mogelijk leerlingbegeleiding op de scholen te verzorgen. De werkzaamheden kunnen geheel of gedeeltelijk / direct of indirect door onze medewerkers verzorgd worden. Per school kan er een offerte opgesteld worden betreffende het aantal leerlingen, de te verrichten werkzaamheden etc.

Er wordt in een voorgesprek navraag gedaan naar de diverse aspecten van de ontwikkeling, mogelijk medische of sociaal-emotionele problemen, de schoolloopbaan, opvallendheden en eventuele problemen. Ook wordt gevraagd of leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie in de familie voorkomen. Indien nodig of gewenst zullen ook andere gegevens opgevraagd worden (uiteraard altijd met schriftelijke toestemming).