Wognum

Enkhuizen

Vragen? Bel ons

0228 32 22 39

Vragen? Mail ons

info@dyslexie.NU

Zomerschool

Zomerschool bijlessen basis- en voorgezet onderwijs
Is uw kind in het basisonderwijs zwak met lezen, spelling of rekenen? Of presteert uw kind in het voorgezet onderwijs matig in één of meer vakken? De zomervakanties zijn lang en goed geschikt om uw kind extra begeleiding te bieden en ‘bij te spijkeren’! Met een extra steuntje in de rug is uw kind weer fit voor het komende schooljaar.

Bij ons krijgt uw kind persoonlijke begeleiding in het vak of de vakken waarmee het niet zo wil vlotten. Dus niet in een groep, maar intensieve begeleiding, compleet op maat gesneden voor uw kind. De bijlessen kunnen wekelijks gedurende een uur plaatsvinden, maar ook, als in korte tijd veel bijgespijkerd moet worden, meerdere uren of meerdere dagen achtereen. Na overleg met u, vragen wij aan de school welke studieboeken en software gebruikt wordt, zodat wij daarmee kunnen werken tijdens de vakantie.

korting op bijlessen!

Wat is dyscalulie

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen. Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn en betekent: slecht kunnen rekenen. Het voorvoegsel “dys” komt uit het Grieks en betekent “slecht”. “Calculie” komt uit het Latijn en betekent “rekenen”. Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en het vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken-wiskundekennis. De rekenproblemen mogen niet veroorzaakt zijn door slecht onderwijs of didactische verwaarlozing. In dat geval wordt er niet gesproken van dyscalculie, maar van een rekenprobleem. De oorzaak moet dus in het kind liggen en niet in de omgeving. Ongeveer 10% van alle kinderen heeft rekenproblemen en ongeveer 2% van alle kinderen is dyscalculisch. De grens tussen rekenproblemen en dyscalculie is soms moeilijk te trekken. Uit onderzoek blijkt dat er een samenhang is tussen dyscalculie en dyslexie.

%
tevredenheid

In de maanden juli, augustus en september bieden wij extra kortingen op de begeleiding! Ieder tweede uur in de week krijgt u 10% korting. Voor slechts 56,- euro per uur krijgt uw kind professionele begeleiding door één van onze medewerkers met een academische opleiding.

Studiebegeleiding kan verschillende vormen aannemen:

  • Directe hulp, dat wil zeggen samen leren voor het vak waar uw kind moeite mee heeft, concreet en gericht met materialen van uw kind.
  • Extra uitleg van en oefenen met studiemateriaal, samen een studieplanning maken, om goed voorbereid te zijn als er getoetst wordt / het examen voor de deur staat.
  • Het leren te leren: onder andere structuur en hulpmiddelen aanreiken op grond waarvan iemand op gegeven moment zelfstandig kan studeren.

.