Wognum

Enkhuizen

Vragen? Bel ons

0228 32 22 39

Vragen? Mail ons

info@dyslexie.NU

Leerproblemen

Psychologische- en (ortho)pedagogische begeleiding
Bij veel kinderen is het van belang dat er gewerkt wordt aan hun emotionele welbevinden, zoals het omgaan met hun dyslexie of dyscalculie, het omgaan met leesstress, helpen als sprake is van pesten, het verhogen van leer-leesmotivatie, het aanpakken van faalangst etc. In overleg met ouders wordt bepaald of begeleiding zich eerst zal richten op de psychologische / (ortho)pedagogische problemen (bij ons of elders), of dat dit bij ons mogelijk gecombineerd kan worden met de dyslexie- of dyscalculietraining.

Bij kinderen die ‘niet stil kunnen zitten’, problemen hebben met aandacht en concentratie, kinderen die niet (meer) gemotiveerd zijn, of andere psychologische problemen of stoornissen hebben, moet bij het onderzoek en tijdens de sessies worden beoordeeld of zij ‘behandelbaar’ zijn. Samen met ouders wordt dan gekeken of zij voldoende van de behandelingen profiteren. We kijken in hoeverre hun gedrag of motivatie de resultaten beïnvloeden, hoe de verwachtingen bijgesteld kunnen worden, hoe behandelplannen eventueel aangepast kunnen worden aan de behoefte van de leerling (meer gesprekjes, beloningssystemen, minder taken om het rustiger aan te doen etc.). Alles om de leerling, met zijn of haar beperkingen toch tot een acceptabeler leerniveau te laten komen.

Voor de Gemeentelijke vergoedingsregeling bij Ernstige Dyslexie (ED) worden bij leerlingen met zogenaamde comorbiditeit tevoren school en andere deskundigen geraadpleegd of de leerlingen behandelbaar zijn (door andere therapieën, medicatie etc.). Er zal binnen het zorgplan aandacht besteed worden aan de comorbiditeit. Indien ook elders begeleidingen plaatsvinden zal het zorgplan goed afgestemd moeten worden. Als de comorbiditeit primair is, zal het zorgplan elders worden opgesteld vanuit het perspectief van de comorbide stoornis. Gespecialiseerde ondersteuning van de ernstige dyslexie kan dan nog altijd geïndiceerd zijn en onderdeel uitmaken van het op te stellen zorgplan, maar dit zal vanuit de regie van andere expertise verder plaatsvinden.

.

jaren ervaring

Wat is dyscalulie

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen. Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn en betekent: slecht kunnen rekenen. Het voorvoegsel “dys” komt uit het Grieks en betekent “slecht”. “Calculie” komt uit het Latijn en betekent “rekenen”. Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en het vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken-wiskundekennis. De rekenproblemen mogen niet veroorzaakt zijn door slecht onderwijs of didactische verwaarlozing. In dat geval wordt er niet gesproken van dyscalculie, maar van een rekenprobleem. De oorzaak moet dus in het kind liggen en niet in de omgeving. Ongeveer 10% van alle kinderen heeft rekenproblemen en ongeveer 2% van alle kinderen is dyscalculisch. De grens tussen rekenproblemen en dyscalculie is soms moeilijk te trekken. Uit onderzoek blijkt dat er een samenhang is tussen dyscalculie en dyslexie.

%
van alle kinderen heeft dyscalculie

Rekenbegeleiding
Afhankelijk van de diagnostiek (mate van achterstand, soort rekenproblemen) krijgen kinderen een individueel behandelplan. Vaak moet teruggegaan worden naar de basis van het rekenen, het automatiseren van het schrijven van getallen en van diverse rekenhandelingen. Ook leren we kinderen overzichtelijk te werken, verbanden met alledaagse situaties te leggen (waar hebben we rekenen voor nodig?) en waar mogelijk ‘rekentrucjes’ aan te leren. Een en ander doen wij bij voorkeur in samenspraak met scholen. Van tijd tot tijd wordt herhalingsonderzoek gedaan naar de vorderingen en wordt er een nieuw behandelplan opgesteld. Binnen de behandelingen wordt onder andere gewerkt met diverse computerprogramma’s (met rekentaken, spelletjes, oefeningen waarbij tempo ingesteld kan worden, werkbladen uitgeprint kunnen worden etc).